Logo - Huy kim loại ăn mòn cao cấp

RUBY Chuyên sản xuât huy hiệu kim loại ăn mòn. Huy hiệu đeo áo ăn mòn thường dùng như: Huy hiệu ăn mòn xi vàng cao cấp, huy hiệu đồng ăn mòn, huy hiệu inox ăn mòn. 

Ưu điểm huy hiệu ăn mòn:
Huy hiệu ăn mòn thường có độ sắc nét cao và sang trọng, Huy hiệu ăn mòn xi vàng cao cấp nhìn rất bắt mắt và thu hút 

Khuyết điêm huy hiệu ăn mòn:
Huy hiệu ăn mòn không thể hiện được các màu chuyển sắc mà chỉ có tone màu đơn sắc