Làm bảng tên thay tên

RUBY sản xuất bảng tên thay tên nhân viên. Bảng tên thay tên dùng phần lớn cho các nhà hàng, khách sạn, quá cafe, Salon... Là dạng bảng tên có phần tên nhân viên có thể thay đổi được rất tiện lợi khi thay nhân viên mới chỉ cần in tên hoặc viết tên nhân viên trên giấy gắn vào bảng tên là có thể dùng được