Bảng tên đồng - inox ăn mòn cao cấp

RUBY Làm bảng tên ăn mòn cao cấp. Bảng tên nhân viên ăn mòn thường dùng: bảng tên đồng ăn mòn, bảng tên inox ăn mòn, bảng tên ăn mòn xi vàng cao câp. Bảng tên ăn mòn là dạng bảng tên kim loại cho Oxi hóa phần nội dung cho chìm xuống sau đó sơn màu vào phần đã mòn xuống tạo nên độ sâu 3D cho sản phẩm chính vì thế bảng tên ăn mòn có độ nét cao

Ưu điểm bảng tên kim loại ăn mòn:
Bảng tên ăn mòn có độ nét cao, có chiều sâu sản phẩm giúp bảng tên sang trọng và nỗi bật trước khách hàng

Khuyết điêm bảng tên kim loại ăn mòn:
Do dùng màu sơn nên bảng tên ăn mòn không thể làm được các mà chuyển sắc cũng như những nội dung nhỏ quá phức tạp